Article

CPH Baby Heart: Stor undersøgelse af babyhjerter

I løbet af godt to år er over 25.000 hjerter hos nyfødte blevet scannet på hospitaler i Region Hovedstaden som led i det ambitiøse projekt Copenhagen Baby Heart. Fire ultralydsscannere og EKG-apparater fra GE Healthcare har været på arbejde alle ugens dage og bidraget til at producere over 1 mio. billedsekvenser af 5 sekunders længde samt EKG’er, som skal analyseres.

CPH-Baby-Heart_GE-Healthcare.jpg

Copenhagen Baby Heart er en omfattende og banebrydende undersøgelse på niveau med den berømte Østerbroundersøgelse, der med start tilbage i 1970’erne begyndte at indsamle helbredsdata fra over 26.000 voksne og raske borgere med bopæl på Østerbro i København*. Formålet med Østerbroundersøgelsen, der siden er blevet opdateret med års mellemrum, er at indsamle et grundmateriale, som gør det muligt at følge udviklingen af hjertesygdomme i et repræsentativt udsnit af befolkningen, der som udgangspunkt ikke fejler noget. Samme ambition har Copenhagen Baby Heart, blot er det her nyfødte spædbørn, der er i fokus.

Afsæt for ny indsigt om hjertesygdomme mange år frem

”Vores udgangspunkt har været, at vi gerne vil blive bedre til at forstå, hvorfor og hvordan hjertekar-sygdomme opstår i løbet af et menneskes liv. Til det formål kan det have stor betydning at vide, hvordan udgangspunktet har været – hvad et menneske, der i en moden alder får fx hjerteflimmer, kan have været udsat for i fosterstadiet og begyndelsen af livet. Nu har vi indsamlet et helt unikt materiale, der kan belyse det. Ud over hjertescanninger består det også af blodprøver, hjertekardiogrammer og oplysninger om sygdomme i de nyfødtes familie.”

Det forklarer professor Henning Bundgaard fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet, der sammen med overlæge Kasper Iversen fra Kardiologisk Afdeling på Herlev Hospital har været initiativtagerne til projektet.

”Vores forhåbning er, at disse data med jævne mellemrum kan blive opdateret, så det bliver muligt at følge de godt 25.000 nyfødte, efterhånden som de vokser op og bliver ældre. Selv om den første dataindsamling nu er slut, er projektet i realiteten derfor først lige gået i gang. Vi har skabt et grundmateriale, der kan føre til ny viden og indsigt mange årtier frem. Så vidt vi ved, er der tale om verdens største undersøgelse af sin art.” 

CPH-Baby-Heart_Henning-Bundgaard.jpg

Professor Henning Bundgaard fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet er en af initiativtagerne til Copenhagen Baby Heart-undersøgelsen, der bl.a. gennem ultralydsscanninger og EKG af nyfødte har skabt et unikt datagrundlag for at opnå større viden om hjertesygdomme de næste mange år frem.

De første resultater

De mange ultralydsscanninger og EKG-målinger er foretaget på fødeafdelingerne på Rigshospitalet, Herlev og Hvidovre Hospital inden for de første 14 dage efter fødslen. Alle kommende forældre har under graviditeten fået en invitation, og langt de fleste har takket ja til at medvirke i undersøgelsen. Til trods for, at alle undersøgelserne langt fra er blevet analyseret endnu, er de første resultater begyndt at løbe ind.

”Vi har fundet ganske mange milde hjertefejl, og det er meget muligt, at de fleste af disse ville være blevet opdaget alligevel. Misdannelser er ikke så vanskelige af finde. Til gengæld har vi ikke tidligere haft overblik over, hvor mange som fødes med en nedsat hjertefunktion, uden at der er tale om egentlige misdannelser,” siger Henning Bundgaard. 

”Vi har brugt ultralydsscannerne fra GE Healthcare til at producere meget detaljerede billeder, hvor vi kan se flere ting end tidligere – det kan vi bruge til at blive klogere på, hvornår vi skal være bekymrede. Det kan fx dreje sig om, hvornår et lille hul mellem hjertekamrene hos et nyfødt barn sandsynligvis vil lukke af sig selv med tiden, og hvornår vi bør gribe ind,” siger Henning Bundgaard.

CPH-Baby-Heart-GE-Healthcare.jpg

Kathrine Garbers, mor til Frigga, som deltog i Copenhagen Baby Heart-undersøgelsen. Frigga blev scannet på Herlev Sygehus af Anne-Sophie Sillesen, reservelæge og PhD-studerende.

Hurtig service afgørende

I omegnen af 150 personer – fra overlæger og læger til sygeplejersker, sonografer, Ph.d.-studerende og lægestuderende – har stået for de mange undersøgelser.

Det er Susan Sigvardsen og Lars Måge, applikationsspecialister inden for kardiologisk ultralyd hos GE Healthcare Danmark, som i løbet af projektet har haft kontakten mellem fødeafdelingerne og GE Healthcare. Ud over at bistå med applikationstræning og med at optimere scannerne, når det har været nødvendigt, har de også været ansvarlige for at reagere hurtigt, når der er opstået et behov. Henning Bundgaard har været glad for samarbejdet:

”I kraft af den servicekontrakt, vi har haft med GE Healthcare, har vi oplevet det, som om vi har haft vores egen serviceafdeling på scannere og EKG. Det har været en stor hjælp for os at kunne trække på specialister som Susan og Lars, som selv har erfaring med at scanne.” 

”Men det har også været en nødvendig hjælp. Når vi har haft kalenderen fyldt med undersøgelses-aftaler alle hverdage fra kl. 8 om morgen til 20 om aftenen, foruden fra 9-16 i weekenden, så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi kan ringe og få hjælp med det samme, hvis noget skulle gå i stykker eller ikke fungere optimalt. Vi kan ikke bare vente en uge eller en dag. Vi skal have hjælp med det samme, og der har GE været en god støtte og leveret.”

 Om undersøgelsen - 
EKG-måling og ultralydsscanning af babyhjerter

Copenhagen Baby Heart projektet har anvendt fire VividTM E9 XDClear ekkomaskiner med børne/spædbørnsprober til at udføre hjertescanninger samt analyseprogrammet Echopac til at analysere undersøgelserne.

Undersøgelserne er optaget ved hjælp af en protokol, som har resulteret i et meget standardiseret billedmateriale tiltrods for, at undersøgelserne blev udført af omkring 150 forskellige ekkokardiografører, herunder læger og lægestuderende. Det gør analysearbejdet lettere og mere reproducerbart.

Udover ultralydsscanninger fik babyerne taget et EKG med EKG-apparatet MACTM 5500 HD. EKG-apparaterne blev via et connector-kabel koblet sammen med Vivid E9, således at ekkomaskinerne kunne anvende det samme EKG til optagelse af billederne. Herefter blev EKG’erne fra babyerne ført over i den kardiologiske MUSE EKG-database, som kardiologerne bruger til forskningsanalyser af dataen.


Interview med Professor Henning Bundgaard fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet, januar 2019.
* Fakta og tal om Østerbroundersøgelsen, august 2015, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: http://videnplus.nu/oesterbroundersoegelsen-og-kol/fakta-og-tal-om-oesterbroundersoegelsen/