INITIATIVER VEDRØRENDE GENNEMSIGTIGHED I EUROPA

Som en globalt aktiv virksomhed inden for forskellige områder af sundhedssektoren har vi forpligtet os til et transparent partnerskab med alt sundhedspersonale og alle sundhedsorganisationer. Dette tætte og velregulerede partnerskab giver os mulighed for at sikre, at vores medicinske produkter løbende forbedres via forskning og udveksling af den bedste kliniske praksis vedrørende den nyeste teknologi, og dette til gavn for patienten.

Offentliggørelse af sådanne partnerskaber er nøglen, da det er med til at styre og fremme et positivt, samarbejdsbaseret og tillidsbaseret forhold mellem sundhedspersonale og -organisationer og kommercielle virksomheder på life sciences-området. Det sikrer, at sådanne relationer ikke påvirker kliniske beslutninger, da alle finansielle interaktioner er fuldt gennemsigtige.

Et af de seneste initiativer vedrørende gennemsigtighed kommer fra den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutiske Industrier og Foreninger (EFPIA). I 2013 vedtog EFPIA denne selvreguleringsbestemmelse for medicinalindustrien i "Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to HCPs and HCOs" (Kodeks om offentliggørelse af værdioverførsler fra lægemiddelvirksomheder til sundhedspersonale og -organisationer), som kræver, at virksomheder, såsom GE Healthcare, udgiver en offentlig rapport senest i slutningen af juni 2016 vedrørende alle værdioverførsler fra GE Healthcare til sundhedspersonale og -organisationer i hele 2015. Denne offentliggørelse vil ske på årsbasis. GE Healthcare er som medlem af lægemiddelindustrien forpligtet til at skabe større gennemsigtighed i de finansielle forbindelser med sundhedspersonale ved at overholde både EFPIA's Transparency Code og andre nationale regler for gennemsigtighed.

Vi er overbevist om, at dette initiativ, der drives af branchen, er en vigtig lejlighed til at vise offentligheden, at et tæt forhold mellem virksomheder og sundhedssektoren er i patienternes bedste interesse og derfor vil skabe gensidig tillid, så der skabes en langsigtet fordel.

I overensstemmelse med rapporteringsstandarderne i EFPIA's Disclosure Code og alle gældende regler for beskyttelse af personlige oplysninger indeholder rapporten en liste over betalinger til sundhedspersonale og -organisationer samt forskning og udvikling i 2015. Fra og med 30. juni 2016 kan rapporten downloades via linket på dette websted.

For lande med en lokal Sunshine-bestemmelse er de transaktioner, der kan lukkes, enten blevet rapporteret i overensstemmelse med de lokale myndigheders rapporteringssystem eller på dette websted.

Rapporter om gennemsigtighed

LAND LINK TIL RAPPORTER ELLER LOKALE RAPPORTERINGSSYSTEMER
ØSTRIG/Österreich 2016-datarapport    2017-datarapport   
2018-datarapport    2019-datarapport
2016-datarapport (Patientenorganisationen)
2017-datarapport (Patientenorganisationen)
2018-datarapport (Patientenorganisationen)
2019-datarapport (Patientenorganisationen)
BELGIEN/België/Belgique www.betransparent.be
KROATIEN/Hrvatska 2016-datarapport    
 2017-datarapport
2018-datarapport
 EFPIA Croatia report 2019 data
DANMARK/Danmark http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/samarbejde-med-virksomhed/oekonomisk-stoette/liste
FRANKRIG/France www.transparence.sante.gouv.fr
TYSKLAND/Deutschland 2016-datarapport       2017-datarapport     
2017-datarapport (Patientenorganisationen)
2018-datarapport     
2018-datarapport (Patientenorganisationen)
2019-datarapport (Patientenorganisationen)
2019-datarapport
GRÆKENLAND/Ελλάδα 2016-datarapport      2017-datarapport
     2018-datarapport
2019-datarapport
UNGARN/Magyarország 2017-datarapport      2018-datarapport
ETOSZ Hungary report 2019 data
ITALIEN/Italia 2016-datarapport
       2017-datarapport      2018-datarapport
2019-datarapport
2019-datarapport (Organizzazione del paziente)
ISRAEL/יִשְׂרָאֵל‎ http://www.health.gov.il/
LETLAND/Latvija http://www.vi.gov.lv/lv/farmacija/zalu-reklama/pazinojums-par-materialo-atbalstu
HOLLAND/Nederland http://www.transparantieregister.nl/nl-NL/Home
NORGE/Norge 2016-datarapport       
2017-datarapport      2017-datarapport (pasientorganisasjoner)       2018-datarapport
2019-datarapport
      2018-datarapport (pasientorganisasjoner)
      2019-datarapport (pasientorganisasjoner)
RUMÆNIEN/România

http://www.ge.com/cee/company/ge-romania

PORTUGAL https://placotrans.infarmed.pt/publico/listagempublica.aspx
SLOVAKIET/Slovensko www.nczisk.sk/
SPANIEN/España 2016-datarapport
        2017-datarapport      2018-datarapport
2019-datarapport
SVERIGE/Sverige https://www.lif.se/etik/samarbetsdatabaser/
STORBRITANNIEN http://www.abpi.org.uk/our-work/disclosure/Pages/DocumentLibrary.aspx
2019 Methodological note
2019 Disclosure report

Kontakt: transparency.healthcare@ge.com