Vilkår og betingelser

Dette websted, www.gehealthcare.com, og alle dets underdomæner (herefter "webstedet") må kun bruges til oplysningsformål og til at afgive ordrer i henhold til webstedets salgsvilkår og -betingelser. Ved at bruge webstedet eller downloade materiale fra webstedet accepterer du at overholde de brugsbetingelser, der er angivet i denne meddelelse (herefter "brugsbetingelser"). Hvis du ikke accepterer at overholde disse brugsbetingelser, må du ikke bruge webstedet eller downloade materialer fra webstedet.

Disse brugsbetingelser kan ændres fra tid til anden helt eller delvist og uden yderligere varsel, så tjek brugsbetingelserne ofte: Hvis du fortsætter med at bruge webstedet efter sådanne ændringer, accepterer du de nye vilkår. Hvis du ikke accepterer at overholde disse eller eventuelle fremtidige vilkår, kan du ikke bruge webstedet eller downloade materiale fra det.

GEHC kan til enhver tid opsige, ændre, suspendere eller annullere enhver del af webstedet, herunder tilgængeligheden af eventuelle funktioner. GEHC kan fjerne, modificere eller på anden måde ændre indhold, herunder indhold fra tredjeparter, på eller fra dette websted. GEHC kan lægge begrænsninger på visse funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til dele eller hele webstedet uden varsel eller ansvar. GEHC kan til enhver tid og efter eget skøn opsige nedenstående tilladelse og rettigheder samt din brug af webstedet, og ved en sådan opsigelse skal du øjeblikkeligt destruere alt materiale, du har downloadet fra webstedet.

Disse brugsbetingelser gælder udelukkende for din adgang til og brug af webstedet og ændrer ikke vilkårene eller betingelserne i nogen anden aftale, du måtte have med GEHC eller dets moderselskab(er), datterselskaber eller associerede selskaber vedrørende andre emner end brugen af dette websted.

Ejendomsrettigheder

Ophavsret

Alt GE Healthcare-oprettet indhold på dette websted, herunder, men ikke begrænset til, tekst, software, tekniske tegninger, konfigurationer, grafik, andre filer og deres valg, design og indretning ("Indhold"), tilhører GE Healthcare eller enhver anden ejer, der har givet en tilladelse til GE Healthcare og er Copyright © 2000-2009 GE Healthcare ("Copyright GE Healthcare"). Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet må ikke ændres, kopieres, distribueres, genbruges, reproduceres, genudgives, downloades, vises, opslås, transmitteres eller sælges i nogen form eller på nogen måde, helt eller delvist, uden GEHC's forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra at du må downloade og udskrive indholdet, helt eller delvist, til anvendelser, der (i) ikke konkurrerer med og (ii) ikke er skadelige for GEHC, GE Healthcare og General Electric-gruppen, forudsat at du holder alle meddelelser om ophavsret eller andre ejendomsrettigheder intakte. Bemærk, at dette strengt begrænsede samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes og ikke omfatter tilladelse til at genudgive eller forhandle indhold, helt eller delvist, på noget andet internet-, intranet- eller ekstranetwebsted eller til at inkorporere indhold, helt eller delvist, i enhver anden database eller kompilering eller i ethvert andet arbejde, der kan publiceres eller forhandles. Enhver brug af indholdet ud over den begrænsede brug, der er godkendt ovenfor, er strengt forbudt. Du accepterer endvidere at overholde bestemmelserne i den franske kodeks for intellektuel ejendomsret, bl.a. med hensyn til databaseproducenternes rettigheder, og navnlig at du ved en permanent eller midlertidig overførsel ikke til nogen form for medie og i nogen form, herunder via elektroniske midler eller på anden væsentlig kvalitativ eller kvantitativ måde, vil udtrække nogen form for data fra databaserne på dette websted, helt eller delvist, herunder, men ikke begrænset til, kundeidentiteter, og at du ikke på en væsentlig kvalitativ eller kvantitativ måde vil genbruge sådanne data, helt eller delvis, på noget medie og i nogen form med henblik på at stille det samme til rådighed for offentligheden.

Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede materiale er blevet anvendt forkert på dette websted, bedes du kontakte os.

Varemærker

Alle varemærker på webstedet er enten handelsnavne eller registrerede varemærker tilhørende GEHC eller dets søsterselskaber eller licensgivere og må ikke gengives, efterlignes eller anvendes, helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra GEHC eller sådanne søsterselskaber eller licensgivere, alt efter hvad der måtte være relevant. Alle sidehoveder, brugerdefineret grafik, knapikoner og logoer er servicemærker, varemærker og/eller handelsmærker tilhørende GEHC eller dets associerede selskaber og må ikke gengives, efterlignes eller anvendes, helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra GEHC eller sådanne associerede selskaber. Andre varemærker, registrerede varemærker, produktnavne og firmanavne og/eller logoer, der vises på webstedet, tilhører deres respektive ejere.

Patenter 

GEHC-produkter og -processer, der henvises til eller opslås på webstedet, er omfattet af et eller flere patenter og/eller er underlagt anden forretningshemmelighed og/eller andre ejendomsrettigheder. GEHC forbeholder sig alle sådanne rettigheder. Der sker ingen overdragelse eller tildeling af rettigheder i henhold til sådanne patenter, og sådanne følger ikke af nogen bestemmelse i nærværende brugsbetingelser eller af andre bestemmelser på webstedet. Du accepterer ikke at krænke alle ovennævnte rettigheder.

Programmer

Alt software, herunder alle filer, billeder, der er genereret af softwaren, koden, kilden og destinationen samt data, der følger med softwaren (samlet kaldet "software"), der bruges eller kan tilgås via dette websted, må udelukkende anvendes af dig til at tilgå og bruge dette websted til formål og i henhold til de betingelser, der udtrykkeligt er angivet på dette websted, forudsat at sådanne anvendelser ikke konkurrerer med eller er skadelige for GEHC. GEHC beholder fuld og fuldstændig ejendomsret til og alle immaterielle rettigheder i softwaren. Du accepterer, at du ikke må kopiere, distribuere, sælge, ændre eller skabe afledte værker fra nogen del af softwaren eller dekompilere, foretage reverse engineering på eller adskille samme, undtagen som angivet i artikel L. 122-6-1 IV i den franske kodeks for intellektuel ejendomsret med henblik på interoperabilitet.

Brugeradfærd - Generelt ved brug af dette websted accepterer du:
  1. Ikke at afbryde eller forstyrre sikkerheden ved eller på anden måde misbruge webstedet eller tjenester, systemressourcer, konti, servere og netværk, der er forbundet til eller tilgængelige via webstedet eller tilknyttede eller linkede websteder.
  2. Ikke at afbryde eller forstyrre andre brugeres brug af webstedet eller tilknyttede eller linkede websteder.
  3. Ikke at uploade, opslå eller på anden måde transmittere via eller på dette websted nogen form for virus eller andre skadelige, forstyrrende eller ødelæggende filer.
  4. Ikke at bruge eller forsøge at bruge en anden persons konto, tjeneste eller system uden tilladelse fra GEHC og ikke at oprette eller bruge en falsk identitet på dette websted.
  5. Ikke at bruge dette websted til at sende spam, kædebreve, junkmail og nogen anden form for uopfordret masse-e-mail til enkeltpersoner eller enheder, som ikke har accepteret at være en del af sådanne e-mail-korrespondance.
  6. Ikke at videregive dit brugernavn og adgangskode til andre, hverken på eller uden for webstedet.
  7. Ikke at forsøge at opnå uautoriseret adgang til webstedet eller dele af webstedet, som ikke er beregnet til generel adgang.
  8. Ikke at bruge dette websted til at opsøge, give eller indhente specifik medicinsk rådgivning, medicinsk vurdering, diagnose eller behandling som anvendt for en patients specifikke tilstand eller situation.

Du accepterer endvidere, at 

(i) du alene er ansvarlig for handlinger og kommunikation, der udføres eller transmitteres via din brug af eller aktiviteter på dette websted, og at 

(ii) du vil overholde alle gældende lokale, nationale og internationale love og bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, amerikanske eksportrestriktioner, der vedrører din brug af eller dine aktiviteter på dette websted.

Brugeradfærd - Online fora og andre interaktive områder

Webstedet indeholder områder, hvor du kan opslå og dele kommentarer med andre brugere af webstedet om en række emner. Du accepterer, at du ikke vil opslå eller på anden måde udbrede på webstedet ulovlige, ærekrænkende, chikanerende, bagvaskende, injurierende, krænkende, stødende, truende eller uanstændige meddelelser eller materiale af nogen art, eller materialer, der krænker eller overtræder tredjeparts ophavsret, varemærke, forretningshemmeligheder, beskyttelse af personlige oplysninger eller andre ejendomsrettigheder, eller som kan udgøre en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde overtræde gældende love eller bestemmelser, eller som på anden måde er stødende, herunder, men ikke begrænset til, indhold, som godtgør intolerance, racisme, sexisme eller had, eller som fremmer ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, uautoriseret brug af medicinske anordninger eller fysisk skade mod nogen. GEHC forbeholder sig retten til, men ikke forpligtelsen til at fjerne materiale, der findes anstødeligt, efter eget skøn og uden nogen henvisning til dig. Du indvilliger i at skadesløsholde GEHC og dets associerede selskaber og parter, med hvem GEHC har indgået kontrakt med henblik på at hoste eller vedligeholde dette websted, mod alle krav fra tredjeparter baseret på kommunikation eller materiale, der er opslået af dig, eller som følger af din brug af dette websted.

Du accepterer udtrykkeligt, at du ikke vil diskutere eller henvise til en bestemt patient, en bestemt patients medicinske tilstand eller andre oplysninger, som kan identificere en bestemt patient. Du accepterer endvidere udtrykkeligt, at du ikke vil diskutere, godkende eller henvise til ikke-godkendt anvendelse af medicinske produkter, herunder enhver brug, som ikke er godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) eller andre relevante regulatoriske myndigheder.

Online-kommunikation på og via webstedet

Medmindre andet er angivet i afsnit 5 nedenfor, accepterer du, at al kommunikation, du sender til nogen via webstedet, eller ophavsretligt beskyttede værker, du slår op på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, planer, noter, tegninger, konfigurationer, specifikationer, købsordrer, tilbud eller anmodninger om tilbud, ydelsesdata, kontooplysninger og andre materialer, data og oplysninger (samlet kaldet "oplysninger"), er ikke-fortrolige og ikke-ophavsretligt beskyttede, og at du ved overførsel af sådanne oplysninger til GEHC via e-mail eller andre midler giver GEHC en ubegrænset, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, underlicenserbar, verdensomspændende licens (herunder, men ikke begrænset til, en copyrightlicens) til at bruge, reproducere, vise, offentligt opføre, transmittere og distribuere sådanne oplysninger i et hvilket som helst medie til ethvert formål, og at du desuden er indforstået med, at GEHC frit kan bruge alle ideer, koncepter og knowhow, som du eller enkeltpersoner, der handler på dine vegne, giver os.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Du anerkender og accepterer, at GEHC kan bruge de data, der indsamles i løbet af vores forhold, til de formål, der er angivet i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er inkorporeret ved henvisning, som om de er fuldt ud angivet i disse brugsbetingelser.

Oplysninger om GEHC-indhold, -produkter og -tjenester - Begrænsninger

Alt indhold, der er tilgængeligt via webstedet, herunder, men ikke begrænset til, data, tekniske tegninger, konfigurationer, tilbud og ordreoplysninger samt kataloglister, anses for at være nøjagtigt. Du bør dog uafhængigt vurdere nøjagtigheden af oplysningerne og brugbarheden til dine specifikke behov af alt indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via webstedet. Specifikationer for produkter og tjenester kan ændres uden varsel, og GEHC forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden varsel til behandling, materialer og konfiguration. GEHC garanterer ikke, at produkter eller tjenester, der er angivet i dets onlinekatalog, vil være tilgængelige på tidspunktet for din bestilling. Alle oplysninger på webstedet er underlagt ansvarsfraskrivelserne i afsnit 8 nedenfor.

Links og tredjepartsindhold

Links til andre websteder. 

Dette websted kan fra tid til anden indeholde links til andre websteder. Disse links leveres som en bekvemmelighed og udgør ikke en godkendelse, sponsorering eller anbefaling fra GEHC heraf eller GEHC's tilhørsforhold eller tilknytning til eller ansvar for de linkede websteder eller noget indhold, tjenester eller produkter, der er tilgængeligt på eller via sådanne websteder. Hvis du beslutter dig for at besøge et linket websted, gør du det på egen risiko, og det er dit ansvar at træffe alle beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dig mod virus og andre ødelæggende elementer. Links indebærer ikke, at GEHC eller dette websted er juridisk autoriseret til at bruge varemærker, handelsnavne, logoer eller copyright-symboler, der vises i eller er tilgængelige via linkene, eller at et linket websted er autoriseret til at bruge et varemærke, handelsnavn, logo eller copyright-symbol tilhørende os eller et af vores associerede selskaber eller datterselskaber.

Links fra andre websteder.

Alle links til dette websted skal godkendes skriftligt af GEHC, bortset fra at GEHC giver sit samtykke til links, hvor: 

(1) linket er et link med kun tekst, der kun indeholder titlen på webstedets startside,

(2) linket kun "peger" på webstedets startside og ikke på dybere sider,

(3) linket viser startsiden for webstedet i fuld skærm og ikke inden for en "ramme" på det linkede websted, når det aktiveres af en bruger, og 

(4) linkets udseende, placering og andre aspekter ikke gør følgende:

i) skaber det falske billede af, at en enhed eller dens aktiviteter eller produkter er forbundet med eller sponsoreret af GEHC eller dennes associerede selskaber, eller 

ii) er af en sådan art, at den goodwill, der er forbundet med GEHC's eller dets associerede selskabers navn og varemærker, beskadiges eller udvandes. Under alle omstændigheder accepterer du, at GEHC forbeholder sig retten til at trække dette samtykke tilbage uden grund eller varsel, og du forpligter dig desuden til at slette ethvert link, som GEHC's samtykke er blevet trukket tilbage for.

Tredjepartsindhold. Dette websted kan fra tid til anden indeholde materiale, data eller oplysninger, der leveres, opslås eller tilbydes af tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, reklamer eller opslag i diskussionsfora på nettet. Du accepterer, at hverken GEHC eller dets associerede selskaber har noget ansvar over for dig for sådanne materialer, data eller oplysninger fra en tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

DETTE WEBSTED OG DE OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE HERIGENNEM, LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG "SOM DE ER TIL RÅDIGHED".

I VIDEST MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER GEHC OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER SIG ENHVER FORM FOR GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSNING, ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT ENHVER BRUG AF DETTE WEBSTED, HERUNDER ALT INDHOLD, DATA OG SOFTWARE, DER DISTRIBUERES AF, DOWNLOADES ELLER TILGÅS FRA ELLER VIA WEBSTEDET, ER PÅ EGET ANSVAR. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIN VIRKSOMHED, DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, DER SKYLDES DOWNLOAD AF SÅDANT INDHOLD, DATA OG/ELLER SOFTWARE.

DU ANERKENDER, AT GEHC IKKE I NOGEN HENSEENDE KONTROLLERER OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER TILBYDES AF TREDJEPARTER VIA WEBSTEDET. MEDMINDRE ANDET ER AFTALT SKRIFTLIGT, PÅTAGER GEHC OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER SIG INTET ANSVAR FOR OG AFGIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER MED HENSYN TIL NØJAGTIGHED, UDBREDELSE, FULDSTÆNDIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER BRUGBARHED AF NOGEN FORM FOR RÅD, MENING, ERKLÆRING ELLER ANDET INDHOLD ELLER NOGEN PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER DISTRIBUERES ELLER STILLES TIL RÅDIGHED AF TREDJEPARTER VIA WEBSTEDET.

GEHC GIVER INGEN GARANTI FOR, AT DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT, ELLER AT EVENTUELLE FEJL VIL BLIVE RETTET. GEHC GIVER HELLER INGEN GARANTI FOR DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD, ELLER FOR NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER INDHENTES VED BRUG AF DETTE WEBSTED.

GEHC PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR SKADER, SOM EN BRUGER MÅTTE LIDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF DATA DER SKYLDES FORSINKELSER, MANGLENDE LEVERING AF INDHOLD ELLER E-MAIL, FEJL, SYSTEMNEDETID, FEJLLEVERING AF INDHOLD ELLER E-MAIL, NETVÆRKS- ELLER SYSTEMNEDBRUD, FILKORRUPTION ELLER SERVICEAFBRYDELSER, DER SKYLDES GEHC'S, DETS ASSOCIEREDE SELSKABERS ELLER DETS LICENSGIVERES FORSØMMELIGHED ELLER EN BRUGERS EGNE FEJL OG/ELLER UDELADELSER.

MEDMINDRE ANDET ER BESTEMT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, FRASIGER GEHC SIG ENHVER GARANTI OG ERKLÆRING OM, AT FORTROLIGHEDEN AF OPLYSNINGER, DER OVERFØRES VIA WEBSTEDET, VIL BLIVE OPRETHOLDT.

INGEN RÅD ELLER OPLYSNINGER, HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU HAR FÅET FRA GEHC ELLER TREDJEPARTER VIA WEBSTEDET, UDGØR NOGEN GARANTI.

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BETINGELSER, SÅ NOGLE AF OVENSTÅENDE UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Ansvarsbegrænsning

GEHC ELLER DETS MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER OG LEVERANDØRER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UAGTSOMHED, VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER NOGET INDHOLD PÅ WEBSTEDET, ELLER, MEDMINDRE ANDET ER BESTEMT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN AF PERSONLIGE DATA, SOM SKYLDES UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA, ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER SENDES ELLER MODTAGES ELLER IKKE SENDES ELLER MODTAGES, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE VÆRDIER, SELV OM GEHC ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. PARTERNE ERKENDER, AT DETTE ER EN RIMELIG RISIKOFORDELING.

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ NOGET AF OVENSTÅENDE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Generelt

Gældende lov. Disse brugsbetingelser er underlagt dansk lov med forbehold for alle nationale, i EU-gældende eller internationale konventioner eller forskrifter, hvis bestemmelser er ufravigelige. Herudover har alle bestemmelser om ikke-professionel brugerbeskyttelse i den offentlige politik forrang over bestemmelserne i de nærværende brugsbetingelser i tilfælde af en konflikt.

Kompetent jurisdiktion. Ved fraværet af en gensidig aftale skal enhver tvist, der måtte opstå som følge af fortolkningen og/eller udførelsen af nærværende brugsbetingelser, indbringes for de kompetente domstoles enekompetence i Paris.

Andet. Disse brugsbetingelser udgør hele aftalen mellem dig og GEHC, der regulerer din brug af webstedet. Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser af en eller anden grund erklæres ugyldig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse anses for at kunne udskilles fra og vil ikke påvirke gyldigheden eller eksigibiliteten af de resterende bestemmelser.