Inklusion og mangfoldighed

HVORFOR

Hos GE HealthCare tror vi på værdien af have medarbejdere med unikke identiteter, baggrunde og erfaringer. Vi er dedikerede til at fremme en inkluderende kultur, hvor alle føler, de har værktøjerne til at yde deres bedste, fordi de føler sig accepteret, respekteret, og at de hører til.
Inclusion & Diversity

100 %

Ligeløn mellem kønnene¹

100 %

Ligeløn for underrepræsenterede minoriteter i USA²

31,2 %

Global repræsentation af kvinder i lederroller³

PROGRAMMER

At skabe et ekstraordinært sted at arbejde

Hos GE HealthCare værdsætter vi det bidrag, som hver enkelt bringer til teamet, og vi søger at skabe en unik kultur af at høre til, der gør os i stand til at være den bedste udgave af os selv og yde vores bedste.

Sundhed

Formålet med vores engagement i arbejde, fordele, faciliteter og støtteprogrammer er at kunne levere støtte til en sund livsstil og sundhed generelt.

Medarbejderressourcegrupper

Vores medarbejderressourcegrupper støtter vores bestræbelser på at skabe en kultur, hvor alle føler, de hører til, og på at fremme medarbejderengagement og samhørighed i hele vores forretning.

Fleksibelt arbejde

Vi er åbne over for debat om arbejdsmønstre, der har til formål at sikre, at vores medarbejdere kan opnå en god balance mellem arbejde og privatliv.

Forældreorlov

Vi har en forældreorlovspolitik, der understøtter begge forældres fælles ansvar og sikrer, at vores medarbejdere kan tilbringe kvalitetstid sammen med deres nye familiemedlemmer.

Udvikling

Vi giver vores medarbejdere mulighed for at deltage i virtuel læring, et varieret udbud af udviklingsprogrammer og erfaringsbaseret læring, så de kan opnå vækst og karriereudvikling.

Mange fordele

Vi tilbyder fordele, programmer og politikker, der har til formål at styrke og støtte vores medarbejdere gennem alle faser og milepæle i deres liv.

Vores medarbejderressourcegrupper

ERG'er er en vigtig del af kulturen hos GE HealthCare. Det er en mulighed for vores teammedlemmer over hele verden til at få forbindelse til hinanden, lære af hinanden og til at fremme inklusion. De hjælper os også med at skabe forandring og skabe løsninger, når vi arbejder på at skabe muligheder for alle og opbygge en kultur, hvor alle føler, at de hører til.

 
  1. Baseret på globale data fra 2021
  2. Baseret på data fra USA fra 2021. Amerikanske underrepræsenterede minoriteter defineres som amerikanske medarbejdere, der identificerer sig som asiatiske, sorte/afro-amerikanere, latinamerikanske, indianske/indfødte fra Alaska, indfødte fra Hawaii/Stillehavsøerne eller multirace.
  3. Baseret på globale medarbejderdata fra 2021. Ledelsen omfatter de øverste 1,5 % af alle aktive medarbejdere.