Klima og CO2

VORES MISSION

Klimahandling er en integreret del af vores mission om at forbedre resultaterne for patienter, sundhedspersonale og forskere over hele verden, og det er vores ansvar at intensivere vores handlinger for yderligere at reducere vores emissioner.
Climate & carbon

CO2

50 %

Vi satte et mål om at reducere emissionen fra driften med 50 % inden 2030*

0

Vi har forpligtet os til at opnå CO2-neutralitet i 2050

7 %

Vi reducerede udledningen af drivhusgasser med 7 % i 2021

 
PROGRAMMER

Vores vej til CO2-neutralitet

Vi mener, at hvert ton tæller, og for at nå vores mål har vi fokuseret vores driftsstrategi omkring tre søjler.
CO2-REDUKTION

Reduktion af emissionen af drivhusgasser fra vores faciliteter

I 2022 fortsatte vi med at afholde 8-ugers energireduktionsworkshops for 40 af vores større faciliteter for at udvikle planer for CO2-reduktion og drive de reduktioner, der er nødvendige for at nå vores mål. Vores større faciliteter udvikler og rapporterer om deres planer for CO2-reduktion som en del af en årlig styringsproces, og vi prioriterer at gennemføre de planlagte reduktionsprojekter, der er identificeret i disse planer. Vi har en intern fond, der støtter projekter, der fremmer CO2-reduktion, og i løbet af 2021/2022 finansierede denne mekanisme projekter, som vi forventer vil reducere vores drivhusgasemissioner med over 15.000 meterton. Denne fond finansierer fortsat CO2-reduktionsprojekter, og vi begynder at kunne se virkningen og forventer større CO2-reduktioner i 2023, efterhånden som flere projekter afsluttes.
VORES FLÅDE

Reduktion af emissioner fra vores flåde

Vi har en global flåde på over 10.000 køretøjer. Den største del af disse bruges af vores serviceteknikere til at fragte værktøj og dele til installation og servicering af hospitalsudstyr. I 2021 startede vi processen med at udskifte køretøjer i Nordamerika og Europa med elektriske og hybride køretøjer. Vi undersøger også andre effektivitetsmuligheder for at forsøge at reducere vores flådes miljøaftryk, f.eks. fjernservice af udstyr. I 2022 har vi fortsat med at optimere vores brug af køretøjer og udvidet overgangen til elektriske køretøjer, da tilgængeligheden af egnede køretøjer og genopladningsinfrastruktur gør det muligt. Vi har reduceret udledningen af drivhusgasser fra vores flåde med omkring 12 % i forhold til vores 2019-baseline.
VEDVARENDE ENERGI

Skift til vedvarende energikilder

Vores CO2-reduktionsstrategi omfatter overgang til vedvarende energikilder, og vi øger vores køb af vedvarende energi. I 2021 overgik alle vores lokationer i Storbritannien til vedvarende energi, og i 2022 fortsætter vi med vores plan om at øge købet af vedvarende energi i alle regioner.
 

*i forhold til en 2019-baseline