Article

Scan Assist på LOGIQ™ E10 bidrager til kvalitetssikring, mere sammenlignelige ultralydsundersøgelser og bedre udredning

Scan Assist på LOGIQ™ E10 bidrager til kvalitetssikring, mere sammenlignelige ultralydsundersøgelser og bedre udredning

Bedre kvalitetssikring og store tidsbesparelser. Det er erfaringerne fra afdelingerne for klinisk fysiologi og nuklearmedicin på henholdsvis Rigshospitalet, Glostrup og Bispebjerg og Fredriksberg Hospital, som anvender Scan Assist-funktionen på GE HealthCares LOGIQ E10 ultralydsskanner til at forprogrammere undersøgelser af bl.a. skjoldbruskkirtlen, halspulsårerne og nyrearterierne.

Nogle ultralydsskanninger er vanskeligere at udføre end andre, og skanning efter forsnævringer i nyrearterier hører til blandt de svære. Undersøgelsen er en særlig disciplin inden for vaskulær ultralyd. Den indgår i udredningen af udvalgte patienter med forhøjet blodtryk, og som den udføres på de to afdelinger, består den af ikke mindre end 16 del-undersøgelser.

”Undersøgelsen er teknisk krævende og består af mange elementer. Derfor er det en kæmpe fordel, at vi med den indbyggede Scan Assist-funktion på LOGIQ E10 ultralydsskanneren kan skabe et velstruktureret workflow, hvor vi på forhånd har defineret de enkelte trin og specifikke tekniske indstillinger."

Mads-Radmer-Jensen-Bispebjerg--050423 (©kirkebys)-7.jpg

Det betyder, at ultralydsskanneren selv indstiller sig korrekt undervejs i forløbet og selv sørger for at navngive alle billeder. Når man fryser et billede, vælger scanneren automatisk den korrekte måling til den pågældende delundersøgelse.

"Det sparer både mange museklik og en masse tid. Når vi taler om undersøgelse af forsnævringer i nyrearterier, kan jeg typisk skære 30-50 procent af tiden, selvom jeg i forvejen er rutineret i at udføre den type undersøgelser.”

Sådan vurderer overlæge Mads Radmer Jensen fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som har udført de avancerede undersøgelser de seneste syv år. ”Jeg har stået i lære hos Ulrik B. Andersen på Rigshospitalet i Glostrup, som i sin tid introducerede Doppler-ultralydsscanninger af nyrearterier i Danmark. Da vi her på hospitalet stod for at skulle investere i en ny scanner, var jeg selvfølgelig inspireret af, hvordan Ulrik har brugt sin LOGIQ E10 med Scan Assist til at udvikle workflows for flere typer undersøgelser. Ultralydsskanneren laver rigtig gode billeder, men Scan Assist er en unik funktion, og det blev afgørende for vores valg. I mine øjne kan andre ikke kan tilbyde lignende med samme detaljeringsgrad,” forklarer Mads Radmer Jensen.

Også workflows for halspulsårer og skjoldbruskkirtler

Afdelingerne på Glostrup og Bispebjerg og Frederiksberg laver Doppler-ultralydsundersøgelser af nyrearterier på patienter fra alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Ifølge Ulrik B. Andersen bliver der snart behov for at lave flere undersøgelser, fordi en ny vejledning fra Dansk Hypertensionselskab anbefaler ultralyd frem for den indirekte renografi-metode, som traditionelt har været anvendt i Danmark. I udlandet har ultralydsmetoden længe været anbefalet som standard.

”Mit workflow kan ligge på en almindelig USB-nøgle, og jeg deler det gerne med kolleger rundt om i landet, når behovet opstår. Det kræver dog selvfølgelig, at man mestrer undersøgelsen, og at man er indehaver af en LOGIQ E10-skanner.”

”Men selve idéen med at udvikle gennemtænkte, gennemstrukturerede og forprogrammerede workflows ved hjælp af Scan Assist er langt fra begrænset til de meget komplekse ultralydsundersøgelser. Vi har også lavet workflows til Doppler-ultralydsundersøgelser af halskarrene, og til ultralydsundersøgelser af skjoldbruskkirtlen. Til disse undersøgelser er der mange forskellige sundhedspersoner, som udfører skanningerne, og her opnår vi, at undersøgelserne bliver ensartede, når alle anvender det samme workflow. Samtidig sikrer vi, at alle får gemt den korrekte billeddokumentation. Alle i afdelingen er glade for vores workflows, for det gør det både lettere og hurtigere at udføre undersøgelsen” siger Ulrik B. Andersen.

“Ultralydsskanneren laver rigtig gode billeder, men Scan Assist er en unik funktion, og det blev afgørende for vores valg. I mine øjne kan andre ikke kan tilbyde lignende med samme detaljeringsgrad,”

Mads-Radmer-Jensen-Bispebjerg--050423 (©kirkebys)-5.jpg

Kvalitetssikring af ultralyds-undersøgelserne

Både Ulrik B. Andersen og Mads Radmer Jensen fremhæver, hvordan den standardiserede fremgangsmåde dels kan fungere som kvalitetssikring af den enkelte undersøgelse, dels som grundlag for mere sammenlignelige undersøgelser og dermed også for bedre udredninger af patienter.

”Et workflow er reelt også en slags checkliste over, om man har udført alle de nødvendige delundersøgelser i en ultralydsundersøgelse. Man bliver automatisk guidet gennem hvert trin, og det er ikke kun en hjælp og tryghed for alle, som er under oplæring i ultralyd, men også for os andre. På den måde er der helt klart et element af kvalitetssikring ved at anvende Scan Assist” siger Mads Radmer Jensen og forklarer, at det samme gælder i forhold til at kunne dokumentere en undersøgelse.

”Ved at lave en standardiseret proces har vi nu sikret os, at alle gemmer det nødvendige minimum af billeddokumentation, som kan understøtte vores beskrivelser og konklusioner.

Ulrik-B-Andersen-GlostrupRH-050923 (©kirkebys)-8.jpg

“Alle i afdelingen er glade for vores workflows, for det gør det både lettere og hurtigere at udføre undersøgelsen”

Ulrik B. Andersen, Overlæge, Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Rigshospitalet Glostrup

Sammenlignelige ultralyds-undersøgelser

Nok så vigtigt er det, at et standardiseret ultralydsworkflow gør den enkelte undersøgelse mindre afhængig af præferencerne hos den person, som udfører undersøgelsen. ”Nu er det jo ikke sådan, at en undersøgelse med afsæt i et forprogrammeret workflow forhindrer f.eks. en læge i at fokusere på det, som vedkommende finder særligt interessant. Det er nemlig nemt at holde pause i et workflow, hvis man vil gemme ekstra billeder. Men den standardiserede tilgang betyder, at vi bedre kan sammenligne forskellige undersøgelser. Hvis jeg for nogle måneder siden har scannet en patient for en knude i skjoldbruskkirtlen, og en kollega i dag scanner samme patient, så kan vi bedre måle udviklingen, fordi workflowet er med til at sikre, at billedmaterialet er sammenligneligt. Jeg kan ikke sætte tal på det, men det giver helt sikkert en større sikkerhed i diagnostikken,” siger Ulrik B. Andersen.

Ulrik-B-Andersen-GlostrupRH-050923 (©kirkebys)-9.png

”Selv om vi er et lille land, er der forskellige kulturer og praksis rundt om på vores hospitaler, men jeg kan i hvert fald anbefale, at man anvender workflows, når det gælder de ultralydsundersøgelser, som man laver rigtig mange af. Har man en LOGIQ E10 på afdelingen, skal man også være meget velkommen til at ringe og låne vores workflows.”

Læs mere om LOGIQ E10 

Lær mere om Scan Assist på LOGIQClub