Opgradering af CT-scanner fra Revolution CT til Revolution Apex edition med TrueFidelity, kunstig intelligens rekonstruktion - Jess Lambrecthsen, Svendborg Sygehus

Article

Opgradering af CT-scanner på Svendborg Sygehus

”Med den nye kvalitet får vi et mere tydeligt billede af hjertets kranspulsåre

GE-Opgradering-af-CT_Jess-Lambrecthsen-Svendborg.jpg

Jeg kan slet ikke få armene ned, fortæller Jess Lambrechtsen. Som overlæge på afdelingen for Intern medicin og kardiologi ved Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus er han begejstret for de forbedringer, der er sket i billedkvaliteten med opgradering af afdelingens hjertescanner fra RevolutionTM CT til RevolutionTM Apex Edition med TrueFidelityTM-teknologi.

”Med den nye kvalitet får vi et mere tydeligt billede af hjertets kranspulsåre. Der er mindre støj på optagelsen i form af grumsede områder og uklare kanter, og det vil formodentlig betyde, at det bliver nemmere for os at stille en mere præcis diagnose,” fortæller han.

Bedre billedkvalitet hjælper alle patienter

I oktober 2020 fik kardiologi-afdelingen, som også er en forskningsafdeling, mulighed for at opgradere sin scanner til anatomiske hjertescanninger fra Revolution CT til Revolution Apex Edition med TrueFidelity-teknologi. Opgraderingen har længe stået på afdelingens ønskeliste, netop fordi den forventedes at kunne forbedre kvaliteten af billederne markant og samtidig give bedre kvalitet ved scanning af overvægtige patienter. Opgraderingen omfatter både et nyt røntgenrør og en ny teknologi til billedbearbejdning (TrueFidelity).

En opgradering for nogle år siden gjorde det muligt at scanne med lavere doser, og det har betydning ikke mindst i forhold til børn, som er mere følsomme over for stråling end voksne. Den aktuelle opgradering med et nyt røntgenrør har gjort det bedre at scanne patienter med et højt BMI, idet opgraderingen har muliggjort optagelser gennem et betydeligt fedtlag.

”Disse opgraderinger har gjort noget for diversiteten i patientgruppen, hvor det nye rør bringer fordele ved scanning af overvægtige. Opgraderingen med TrueFidelity gør noget godt for alle patienter, fordi den forhøjer billedkvaliteten generelt. Det har vi hele tiden ønsket os, og det har vi fået nu,” fortæller Jess Lambrechtsen.

”Med den nye billedkvalitet får vi formodentlig mulighed for at stille en mere præcis diagnose på et tidligt tidspunkt, og det er til glæde for patienten såvel som for lægen og afdelingen.” Overlæge Jess Lambrecthsen, Intern medicin og kardiologi, Svendborg Sygehus, OUH

Jess-Lambrecthsen-CT-Svendborg.jpg

Hurtig rotation og kunstig intelligens

Den høje billedkvalitet skyldes flere forhold. For det første scannes hele hjertet i én rotation på mindre end 1 sekund.  Den hurtige rotation sikrer mindre følsomhed for bevægelse på samme måde, som en hurtig lukketid gør det på et fotoapparat. Ved scanning af et bevægeligt objekt, som hjertet jo er, er det afgørende at kunne gennemføre en scanning så hurtigt som muligt.

Men først og fremmest er det anvendelsen af kunstig intelligens i form af Deep Learning Image Reconstruction (DLIR) teknologi, som forbedrer billedkvaliteten. GE Healthcares DLIR-teknologi TrueFidelity, er ”trænet” på store datasæt i høj kvalitet, så den kan skelne mellem støj og et anatomisk signal - og dernæst intelligent undertrykke støjen uden at påvirke de anatomiske og patologiske strukturer i billedet.

”En mere præcis diagnose sparer patienten for ekstra undersøgelser og er derfor mindre indgribende over for den enkelte patient, og det er naturligvis en stor fordel for patienten. Samtidig giver det os læger en faglig glæde at kunne stille en mere præcis diagnose på et tidligt tidspunkt. Endelig kan afdelingen spare omkostninger ved, at det bliver muligt at reducere antallet af ekstra undersøgelser,” fortæller Jess Lambrechtsen.

”Den højere billedkvalitet bygger blandt andet på kunstig intelligens-teknologi, hvor vi udnytter computerens kapacitet til at skelne langt flere nuancer end den menneskelige hjerne er i stand til. På den måde er kunstig intelligens en hjælp for os og et naturligt led i den videre udvikling inden for diagnosticering.” Overlæge Jess Lambrecthsen

Jess-Lambrecthsen-CT_Svendborg.jpg

Effekt på diagnosticering undersøges

Afdelingen på Svendborg Sygehus scanner i gennemsnit 15 patienter om dagen. Typisk er det patienter, som er henvist fra egen læge til undersøgelse på grund af uspecifikke brystsmerter, og hvor en indledende ultralydsundersøgelse har udelukket andre diagnoser og henledt mistanken på en større forsnævring i en kranspulsåre ved hjertet. Åreforkalkning rammer de fleste, men først når den giver anledning til en forsnævring større end 50 %, medfører den symptomer.

Da hjertekarsygdomme er blandt de hyppigste dødsårsager i Danmark, er interessen for ikke-invasiv teknologi, der kan afdække problemer på et tidligt tidspunkt, stor. Afdelingen på Svendborg Sygehus gennemfører i øjeblikket en undersøgelse af, hvilken effekt den opgraderede scanner kan have på diagnosticeringen. Undersøgelsen forventes afsluttet i januar 2021.

”Billedet af hjertet fra den opgraderede scanner er langt mere tydeligt og behageligt for øjnene at se på,” fortæller overlæge Jess Lambrechtsen, der dagligt foretager diagnosticering af op til 15 patienter med hjerteproblemer.

Rekonstruktionsteknologien, TrueFidelity, er i stand til at skelne støj fra anatomiske strukturer og dernæst undertrykke støjen, så de anatomiske strukturer fremtræder langt mere tydeligt på billedet. 

GE-Opgradering-af-CT-TrueFidelity-sammenligning-Svendborg.JPG

Sammenligning af CT-billede med og uden TrueFidelity-rekonstruktion fra Svendborg Sygehus.