Article

De første minutter kan være de afgørende

Hvert år fødes ca. 6–7% af børn i Danmark så tidligt, at deres overlevelse afhænger af de faciliteter, som en kuvøse kan tilbyde

Hvert år fødes ca. 6-7%(1) af børn i Danmark så tidligt, at deres overlevelse afhænger af de faciliteter, som en kuvøse kan tilbyde. Men heldigvis bliver de faciliteter bedre og bedre. Når et barn kommer til verden mange uger for tidligt, er lungefunktionen som regel ikke fuldt udviklet, og barnet skal have hjælp til at trække vejret. Det kan være gennem en CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) der hjælper lungerne med at holde sig udfoldede. Barnet har heller ikke udviklet et fedtlag, som er med til at holde på varme og fugtighed, og luften omkring barnet skal derfor tilføres varme og fugtighed.

"Tidligere blev alle for tidligt fødte børn lagt over på et varmeforsynet Sechers Bord i hjørnet af fødestuen, hvor man igangsatte undersøgelser og behandling og derefter hastede over på børneafdelingen for at fortsætte der. Med Giraffe-konceptet kan vi lægge barnet i kuvøse med det samme ved siden af moderens sengeleje på fødestuen, påbegynde behandlingen der og først senere transportere kuvøsen på en shuttle over til børneafdelingen," fortæller Bettina Nielsen, specialeansvarlig sygeplejerske på Nyfødt Børneintensiv afdelingen på Skejby Sygehus.

Giraffe OmniBed kan sænkes op og ned. Det betyder, at en mor, der fx sidder i kørestol efter et kejsersnit, kan køre stolen ind under kuvøsen og derved komme tæt på sit barn. Det betyder også, at kuvøsens højde kan indstilles, sådan at arbejdsstillingen for personalet tilgodeses.

Barnet undgår at blive flyttet

Med udgangspunkt i Giraffe Shuttle fra GE Healthcare, som kuvøsen Giraffe OmniBed kan kobles på, har hun sammen med kolleger opbygget en rullende ”behandlings-enhed” for nyfødte, som gør det muligt at igangsætte behandling uden for børneafdelingen. Det gælder såvel forsyning af ilt til lungerne, strøm til varme og fugtighed til kuvøsen og etablering af ernæringsdrop og overvågning af hjerteaktivitet m.m.

"Barnet bliver med det samme lagt over i kuvøsen og skal derefter ikke flyttes, før det er klar til at ligge på forældrenes bryst. På den måde undgår vi at påføre det unødvendige stimuli, som kan være svære for et meget præmaturt barn at kapere. Selv et lille koldt pust kan føles voldsomt for et barn med et uudviklet centralnervesystem, og det kan reagere med at holde op med at trække vejret," fortæller Bettina Nielsen.

Sammen med kolleger har Bettina Nielsen påsat udstyr, som GE Healthcares Giraffe Shuttle er designet til, så den er en rullende ”behandlings-enhed”, der passer præcis til sygehusets øvrige udstyr, for en hurtigere og mere skånsom indsats over for de for tidligt fødte børn.

Mor og barn kan blive længere tid sammen

At man kan påbegynde behandlingen af barnet, mens begge forældre er tilstede sammen, er også vigtigt.

"Det er selvsagt ikke nemt for en nybagt mor at se sit barn og barnets far blive kørt afsted i al hast og ikke være vidne til, hvad der sker med barnet, som tilfældet var tidligere. I dag kan vi gøre det fornødne med det samme og i moderens påsyn, og det skaber en ro, som også kan være vigtig for den videre tilknytning mellem barn og forældre," fortæller hun.

Bettina Nielsen har gennem mere end 20 år specialiseret sig i behandling og pleje af for tidligt fødte børn. Som sygeplejerske på Nyfødt Intensiv har hun ansvaret for børn, der er kommet til verden fra 23. Graviditetsuge og vejer helt ned til 600 g.

Flere shuttler vil kunne hjælpe flere nyfødte

Aarhus Universitetshospital har i dag 6 Giraffe OmniBed kuvøser og 1 Giraffe Shuttle. Bettina Nielsen har en drøm om at kunne supplere med yderligere en eller flere shuttles.

Det vil give os mulighed for at tilbyde flere behandlingstilbud, hvor vi ikke skiller forældre fra deres børn. Det gælder for eksempel CPAP-behandling på fødestuen til også ikke-for tidligt børn, som af forskellige grunde har svært ved at trække vejret umiddelbart efter fødslen og har behov for hjælp. De børn køres i dag over på børneafdelingen på Sechers Bord og behandles der. Den ene shuttle, vi har, er dedikeret til de mest sårbare – nemlig de for tidligt fødte børn, som kan veje helt ned til 5-600 g, fortæller hun.

1) Rigshospitalet, nov. 2018, Videnscenter for Tidligt Fødte børn, Om tidligt fødte. https://www.rigshospitalet.dk/